Wild Child

Credit-Pinterest

Enya

Ever close your eyes
Ever stop and listen
Ever feel alive
And you’ve nothing missing
You don’t need a reason
Let the day go on and on

Let the rainfall.
Everywhere around you
Give into it now
Let the day surround you
You don’t need a reason
Let the rain go on and on

What a day, what a day to take to
What a way, what a way to make it through
What a day, what a day to bring to a wild child

Only take the time
From the helter-skelter
Every day you find
Everything’s in kilter
You don’t need a reason
Let the day go on and on

Every summer sun
Every winter evening
Every spring to come
Every autumn leaving
You don’t need a reason
Let it all go on and on

What a day, what a day to take to
What a way, what a way to make it through
What a day, what a day to bring to a wild child

What a day, what a day to take to
What a way, what a way to make it through
What a day, what a day to bring to a wild child

What a day, what a day to take to
What a way, what a way to make it through
What a day, what a day to take to

What a way, what a way to make it through

What a way, what a way to make it through
What a day, what a day to take to a wild child
What a day, what a day to bring to a wild child

Wilde Kind

Krediet-Pinterest

Translated: Mattheus Frederik

Maak jy ooit jou oë toe
Stop jy ooit om te luister
Voel jy ooit hoe die lewenslus bruis
En dat jy niks ontbreek nie
En dat jy geen verskoning nodig het nie
Laat die dag net aanhou en aanhou

Laat die reën val
Orals om jou
Gee nou daaraan toe
Laat die dag jou omring
En jy het geen verskoning nodig nie
Laat die reën net aanhou en aanhou

Wat ‘n dag, wat ‘n dag om mee te begin
Wat ‘n manier, manier om dit deur te maak
Wat ‘n dag, wat ‘n dag om ‘n wilde kind te wees

Neem net die tyd
Van die lewens malligheid
En elke dag sal jy ontdek
Alles is in ‘n veilige plek
Jy het geen verskoning nodig nie
Laat die dag net aanhou en aanhou

Elke somerson
Elke wintersaand
Elke komende lente
Elke herfs afskeid
Jy het geen verskoning nodig nie
Laat dit alles net aanhou en aanhou

Wat ‘n dag, wat ‘n dag om mee te begin
Wat ‘n manier, manier om dit mee te maak
Wat ‘n dag, wat ‘n dag om ‘n wilde kind te wees

Wat ‘n dag, wat ‘n dag om mee te begin
Wat ‘n manier, manier om dit mee te maak
Wat ‘n dag, wat ‘n dag om ‘n wilde kind te wees

Wat ‘n dag, wat ‘n dag om mee te begin
Wat ‘n manier, manier om dit mee te maak
Wat ‘n dag, wat ‘n dag om mee te begin

Wat ‘n manier, manier om dit mee te maak

Wat ‘n manier, manier om dit mee te maak
Wat ‘n dag, wat ‘n dag om ‘n wilde kind te wees
Wat ‘n dag, wat ‘n dag om ‘n wilde kind te wees

--

--

Experience in Explosives, Fertilizers, Heavy Chemicals and Author. Love People, High Tech, Space and Afrikaans/English Translator.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mattheus Frederik

Mattheus Frederik

Experience in Explosives, Fertilizers, Heavy Chemicals and Author. Love People, High Tech, Space and Afrikaans/English Translator.