Pres. Charles Robberts Swart

Me and Bobby McGee: https://youtu.be/4ku1TKy0muw

Statue of C R Swart

Skrywers Nota: My Groot Oupa M J M Swart was die broer van C R Swart se pa. My Oupa en C R Swart is neefs en maak my Ma, Charlotte Helena Frederik ’n kleinniggie. C. R. Swart het ‘’n roemryke geskiedenis en hy was lief vir Suid-Afrika.

Die vriendelike en bekwame Oom Blackie, is op 5 Desember 1894 in Winburg gebore. Oom Blackie is op 16 Julie 1982 (88) oorlede

Blackie is gebore op die plaas Morgenzon in die distrik Winburg in die Republiek van die Oranje-Vrystaat.

Die gedig in Afrikaans en Engels is geskryf vir C R Swart en sy liefde vir Suid-Afrika. Die vernietiging van Pres. C. R. Swart se standbeeld op die perseel van die Orange Vrystaat was hartverskeurend en die einde van nog ’n droom en ‘’n toekomsbeeld van die wraak wat op die EFF en die ANC wag.

Gestrand in Bloem gewag’ vir ‘n trein
Verweer soos my Janna’s, het ek gevoel,
En saam met Blackie op ‘n trok duimgery
En voordat dit reën, het dit ons na Morgenzon geneem
Met my mondfluit uit die vuil rooi bandana
Speel ek saggies die liedtjie terwyl hy,
Ja van Suid Afrika sing en die ruitveërs klap klap tyd hou,
Suid Afrika met sy hand in myne

Ons het al die liedjies wat die bestuurder onthou, gesing
Vryheid is net ‘n ander woord om ‘niks’ te verloor nie
Niks, beteken niks ‘engel’ as dit nie gratis is nie, nee
En om goed te voel was maklik,
Here, toe hy van Suid Afrika sing
U weet, om goed te voel was goed genoeg vir my
Goed genoeg vir my en Suid Afrika

Van Kovsies tot die son in Morgenzon
Daar het ek die geheime van my siel met hom gedeel
Deur alle soorte weer, deur alles wat ons doen
U staan reg langs my, Here, na alles wat ek gedoen het
En elke aand het sy my teen die koue beskerm

Toe, êrens in vier en negentig, Here, het ek haar laat wegglip
Ek soek na my huis en hoop dat sy dit sal vind
En ek sou al my oggende, more vir ‘n enkele gister verhandel
Om haar liggaam teen myne vas te hou,

Vryheid is net nog ‘n woord
As jy niks het om te verloor nie,
Niks oor, is al wat sy vir my oor het nie
Dit was maklik om goed te voel, Here,
toe ons van Suid Afrika sing
Haar liggaam was goed genoeg vir my,
Goed genoeg vir my, goed genoeg vir my en Blackie

Pres. Charles Robberts Swart

Homeward Bound: https://youtu.be/TqAJTCk6yHc

Oom Blackie en Suid Afrika

Authors Note: My Great Grandfather M J M Swart was the brother of C R Swart’s father. My Grandpa, M J M Swart and C R Swart are cousins and make my Mother, Charlotte Helena Frederik ‘a granddaughter. C. R. Swart has a glorious history and he loved South Africa.

The friendly and capable Uncle Blackie, was born on 5 December 1894 in Winburg. Uncle Blackie died on 16 July 1982 (88)

Blackie was born on the farm Morgenzon in the district of Winburg in the Republic of the Orange Free State.

The poem in Afrikaans and English was written for C R Swart and his love for South Africa. The destruction of Pres. C. R. Swart’s statue on the premises of the Orange Free State was heartbreaking and the end of another dream and a future image of the revenge that awaits the EFF and the ANC.

Busted flat in Bloemfontein, waiting for a train
I was feeling nearly as faded as my jeans.
Blackie thumbed a diesel down just before it rained
And rode us all the way to Morgenzon.
I pulled my harpoon out of my dirty red bandana.
I was playing soft while Blackie sang that song
Windshield wipers slapping time, I was holding Black’s hand in mine.

We sang every song that driver knew.
Freedom’s it’s just another word for nothing left to lose.
Nothing doesn’t mean anything but honey if it ain’t free, now.
And feeling good was easy, Lord, when he sang that song.
You know, feeling good was good enough for me.
Good enough for me and my Blackie

From the Morgenzon classroom to the California sun
Hey, Blackie shared the secrets of my soul
Through all kinds of weather, through everything that we do.
Hey, South Africa kept me from the cold.

One day up near ninety-four, Lord, I let her slip away.
She’s looking for that home, and I hope she finds it.
But I’d trade all of my tomorrows for one single yesterday.
To be holding Black’s body next to mine.

It’s just another word for nothing left to lose.
Nothing, and that’s all that Blackie left me, yeah
And feeling good was easy, Lord, when he sang that song.
Hey, feeling good was good enough for me, hmm hmm.
Good enough for me and my Blackie

Experience in Explosives, Fertilizers, Heavy Chemicals and Author. Love People, High Tech, Space and Afrikaans/English Translator.