Begeerte

Begeerte, hunkering, verlange, dui op gevoelens wat ‘n mens aanspoor tot die bereiking of besit van iemand wat jy lief kan hê. Verlange is ‘n sterk gevoel, wat in werklikheid of verbeelding binne bereik is. Begeerte impliseer ‘n diep en noodsaaklike wens vir iets, gebaseer op ‘n gevoel van behoefte en geselskap. Verlange is ‘n intense wens, na iets wat op die oomblik buite bereik is, maar moontlik op ‘n toekomstige tyd bereik kan word

Begeerte!

Krediet-Ina

Haai, begeerlike mooi dametjie
Dit raak my hart om jou liggaam met my oë aan te raak
om meegesleur te word en ‘n transformasie teweeg te bring
om die rivier in my te verdamp en my te laat begeer
my lippe te verdroog en my siel te verander
en ‘n deel van my bewussyn te versterk
My siel sidder, en gee verkeerde instruksies
aan my liggaam, ek het myself deurweek
al wat oorgebly het, was Die Heilige Gees

Authors Note:

Desire!

https://youtu.be/FGbb-cxSN3o

Credit-Ina

Hey, stunningly beautiful girl
Touching your body with my eyes has my heart
dragged along and brought about a transformation
river in me evaporates and makes me desire
let my lips dry and my soul change
and invigorate a part of my consciousness.
My soul shivered, and in erroneous instructions
given to my body, I drowned myself
all that was left was The Holy Spirit

Experience in Explosives, Fertilizers, Heavy Chemicals and Author. Love People, High Tech, Space and Afrikaans/English Translator.

Experience in Explosives, Fertilizers, Heavy Chemicals and Author. Love People, High Tech, Space and Afrikaans/English Translator.