https://youtu.be/YcTUn4AM-zY

Author's Note: I Bed-Wet whilst on the job, 1965

It is not fair to say that the posts I write are often grim. I try to minimise the word count, which lets readers know a side that portrays me as a depressing character, but nothing could be further from the truth.

From the age of babyhood until my…


Een dag om nooit meer te vergeten
zij waren samen net getrouwd
De hele wereld mag het weten
als je van elkander houdt
Soms duurt geluk maar een paar dagen
die morgen ging hij vroeg van huis
Het noodlot kun je niet ontlopen
zijn jonge vrouw zit nu eenzaam…


Skrywers Nota:

Begeerte, hunkering, verlange, dui op gevoelens wat ‘n mens aanspoor tot die bereiking of besit van iemand wat jy lief kan hê. Verlange is ‘n sterk gevoel, wat in werklikheid of verbeelding binne bereik is. Begeerte impliseer ‘n diep en noodsaaklike wens vir iets, gebaseer op ‘n gevoel van behoefte…


In my thoughts about you
I think of you with my soul
Are your body and soul not a casual thought?
Or stone or marble
Because your code is Ina
When you shout, “I’m Not Alien.”
I’m not a stranger!

I am who God say I am!

Pragtige Vreemdeling


The First Time I saw Your face.

https://youtu.be/fmpSWlVdKmo.

The first time I saw your face
I thought the sun rose in your eyes
And the moon and the stars were the gifts you gave
To the dark and the endless skies, my love
To the dark and the endless skies

And the first time I kissed your…


Amamos hasta morir

Cuando corres a mis brazos,
Robamos un momento perfecto.
Déjà que los monstruos te vean sonreir,
Déjà que te vean sonriente.

te abrazo con demasiada fuerza?
Cuándo se hara presente el dolor?

La vida es bella, pero complicada
Nosotros apenas lo logramos. …


https://youtu.be/ml7nOcti1J8

I have seen that blue before
In the deep waters off Seychelles
I saw the blue change
To alight fluorescent blue
When the sun touches your eyes
Close to shore where the
Shallow water, paradise lies!

Blou Van Die Siel

Ek het die blou al voorheen gesien
In die diep waters buite Seychelles
En hoe die blou verander
En lig fluoresserende blou maak
As die son jou oë raak
Naby die kus waar die
Vlak water, paradys lê!

Digter: Mattheus Frederik


Skrywers Nota: Susan De Klerk het nie besef dat die laaste dans van die aand met Willem haar laaste dans met hom sou wees nie. Willem is skielik oorlede en ‘n groot verlies in die familie. RIV Geliefde Swaer en Broer

Ek kan elke dans saam met Willem dans
Wie in…


Skrywers Nota: Willem Greyling, Vader, Broer, Swaer, Oupa en beste Vriend, verhuis en word ingewag deur geliefdes wat hom vooraf gegaan het. Rus In Vrede geliefde, ons gaan jou mis, geniet die vrede in God se huis!

Vreugdevolle viering

Hoe heerlik is u Naam, Heer ons G-d!
U het vir…


Enya

Ever close your eyes
Ever stop and listen
Ever feel alive
And you’ve nothing missing
You don’t need a reason
Let the day go on and on

Let the rainfall.
Everywhere around you
Give into it now
Let the day surround you
You don’t need a reason
Let the rain go on and on

Mattheus Frederik

Experience in Explosives, Fertilizers, Heavy Chemicals and Author. Love People, High Tech, Space and Afrikaans/English Translator.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store